За дипломантите от Випуск’ 2021 – II-ва смяна на Военна академия „Г. С. Раковски“

Уважаеми слушатели и студенти, на които предстои дипломиране във Випуск’ 2021 – II-ва смяна на Военна академия „Г. С. Раковски“,

Всеки от Вас ще бъде лично уведомен за времето, мястото и начина, по който ще получи своята заслужена магистърска диплома – скоро!