Тържествено дипломиране на слушателите, успешно завършили магистърски програми във Военна академия „Г. С. Раковски“

Подготовка за събитието…


Посрещане на президента на Република България от началника на Военна академия „Г. С. Раковски“!


Поздравът на Президента.

Словото на генерал-майор д-р Груди Ангелов.


Дългоочакваният миг настъпи!

Връчване на дипломите!


Слово на началника на отбраната адмирал Евтимов.


Слово на министъра на отбраната на Република България!


Слово на президента на Република България!