Тържественият акт по дипломиране на 86 слушатели, успешно завършили магистърски програми в редовна и задочна форма във Военна академия се състоя днес

„Знаещи, можещи и мислещи офицери са били необходими винаги в периодите на развитие на държавата ни и Българската армия, особено сега – в периода на модернизация на Въоръжените ни сили“, посочи в приветствието си началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Началникът на отбраната изрази убеденост, че випускниците са подготвени за новите длъжности и отговорности – „Очакваме от вас да се включите в генерирането и трансформирането на идеи и концепции за развитието на Въоръжените сили на Република България“.

„Всичко, което сте научили е прекрасно, вашите академични постижения се ценят високо, но времената са такива, че всички ние, особено всички военнослужещи, са длъжни всеки ден да научават по нещо ново, за да могат да отговорят на сложните предизвикателства, срещу които се изправяме днес“.

„Военният фактор има все по-важно значение за националната сигурност – ще растат изискванията и очакванията към бъдещите поколения командири“ – подчерта в обръщението си към випускниците министърът на отбраната Георги Панайотов. Наред с това, министърът завеща на офицерите да бъдат пазители на националните ценности.

„Успехът ще бъде с тези, които имат ясна представа за бъдещите задачи“! С тези думи президентът се обърна към випускниците на Академията.

Държавният глава застана на трибуната 25 години след като е завършил същата тази академия. От своя опит той сподели, че успехът ще бъде с тези, които имат ясна представа за бъдещите задачи и реалности, които си поставят високи цели, които осъзнават своята отговорност и значимостта на своето призвание за сигурността и за българската държавност.

Президентът изрази убеденост, че офицерите си дават сметка за предизвикателствата в тяхната мисия в един все по-трудно предсказуем и противоречив свят.

В най-пълна степен изпълнихме девиза на факултета „Ние искаме и можем!“, каза вече капитан III ранг Станислав Георгиев първенец на „Випуск 2021 – Георги Стойков Раковски“ – II-ра смяна.

С благодарност към Спирдон Спирдонов!