Започна многонационалното командно-щабно учение „Viking 22“

На 28.03.2022 г. началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев откри официално многонационалното разпределено компютърно подпомагано командно-щабно учение „VIKING 22“, което се провежда в Академията.

Ученията от поредицата „VIKING” се планират и провеждат от 1999 г. Военната академия беше домакин на провеждането на ученията „VIKING 14“ и „VIKING 18“, а от днес за трети път е домакин на учението „VIKING 22“, където на 05 април 2022 г. ще се проведе Денят за високопоставени гости и медии.

Учението „VIKING 22“ е организирано от шведските въоръжени сили в стратегическо партньорство със САЩ. В учението ще вземат участие над 2500 участници. В Академията участват представители от Кралство Швеция, САЩ и България. Учението включва широк спектър от функционални области, като военните и цивилните участници споделят отговорностите по отношение на неговото планиране, провеждане и оценяване. Чрез него се цели да бъдат повишени уменията на представители на цивилни и военни структури за взаимодействие и сътрудничество при кризи.


Обръщение на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев към участниците в учението.