Видеоконферентна връзка със слушателите от специализация „Сухопътни войски“

Видеоконферентна връзка (с провеждане на занятие по учебната дисциплина „Използване на формированията при сухопътните операции“) между полковник доцент д-р Петър Маринов – преподавател във факултет “Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“ и слушателите от специализация „Сухопътни войски“ (дистанционна форма на обучение) беше проведена днес.
Темата на лекцията е: „Основи на операции по поддържане на мира“.