Входяща мобилност по програмата „Еразъм“

В периода 3-6 юни 2024 г. катедра „Езиково обучение“ на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ бе домакин на посещението на преподавател по английски език от Езиковия център (гр. Оломоуц) към Университета по отбрана на Чехия. Преподавател Йитка Грицова осъществи мобилност с цел обучение по програмата „Еразъм“.  

Тя наблюдава уроци, които преподаватели по английски език от катедрата проведоха със специализантите в курсовете за различни нива. Нейната презентация за обучението по английски език за военнослужещи от ВС на Чешката република бе последвана от дискусия за полезни практики на преподаването на английски език в съвременните условия с прилагане на съвременните технологии.

Преподавател Грицова сподели, че е изключително доволна от възможността да обогати преподавателската си практика с идеи от наблюдаваните уроци.