Вестник „Труд” отразява Научната конференцията с международно участие „Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие”