Четете в най-новия брой 47 на вестник „Българска армия“

Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“,

Четете в най-новия брой 47 на в-к „Българска армия“ (на стр. 4) публикацията на Спирдон Спирдонов: „Военната академия учреди нови наградни знаци“.