Четете в най-новия брой 45 на вестник „Българска армия“

Четете в най-новия брой 45 на в-к „Българска армия“ (на стр. 2) публикацията на Венцислав Жеков „Катедра „Езиково обучение“ във ВА празнува достоен юбилей“.