Четете в най-новия брой 40 на вестник „Българска армия“

Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“,

Четете в най-новия брой 40 на в-к „Българска армия“ (на стр. 4) публикацията на Светлозар Стоянов:

„16 % повече първокурсници във Военната академия“ – за откриване на новата учебна 2021 – 2022 година за студенти!