Четете в най-новия брой 30 на вестник „Българска армия“

Интервю с полковник професор д-р Георги Димов – декан на факултет „Национална сигурност и отбрана“ във Военна академия „Г. С. Раковски“.

Фокусирани сме в изграждането на качествен академичен състав