Четете в най-новия брой 29 на в-к „Българска армия“

На стр. 5 : Катедра „Логистика“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ празнува 20 години

и на стр. 7 : Ден на отворените врати във Военна академия