Четете в най-новия брой 14 (2022) на вестник „Българска армия“ – „Офицери от 11 държави са възпитаници на ВА“

Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“, Четете в най-новия брой 14 на в-к „Българска армия“ (на с. 6-7), интервюто на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев – „Офицери от 11 държави са възпитаници на ВА“!