Четете в най-новия брой 12 (2022) на вестник „Българска армия“ – „Вдигнаха парите за „доктор“ и „доктор на науките“ и „Увеличават местата за прием в две военни училища“

Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“,

Четете в най-новия брой 12 на в-к „Българска армия“ (на стр.10) публикацията на Спирдон Спирдонов:

Вдигнаха парите за „доктор“ и „доктор на науките“.

На същата страница четете и публикацията:

Увеличават местата за прием в две военни училища“.

Доведете новината до знанието на всеки, който има интерес към обучението във военно училище – като курсант!