Вестник „Българска армия“ за тържественото честване на 200-годишнината от рождението на Георги Стойков Раковски

Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“,

Четете в най-новия брой 15 на вестник „Българска армия“ (на стр. 1 и на стр. 5), за тържественото честване на 200-годишнината от рождението на великия революционер и възрожденец Георги Стойков Раковски – патрон на Академията!