Публична защита на Веселина Пламенова Стойчева

Публична защита на дисертационен труд на тема „Политиката на Европейския съюз за борба против тероризма през XXI век“ по докторска програма по научна специалност „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Веселина Пламенова Стойчева.
Председател на научното жури: професор доктор Наталия Атанасова Бекярова
Дата: 17.07.2019 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:30 часа

Автореферат на Веселина Пламенова Стойчева

Рецензии:
професор доктор Христо Василев Георгиев
доцент доктор Ирина Николаева Миндова-Дочева

Становища:
професор доктор Иво Великов Великов
професор доктор Евгени Петров Манев
професор доктор Наталия Атанасова Бекярова

Дата: 17.06.2019 г.
гр. София