Кръгла маса на тема: „Европейската стратегическа наука“ се проведе във Военна академия „Г. С. Раковски“