Представяне на участници в Научната конференция на Военна академия с международно участие на тема „Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие“ – професор д. н. Венелин Терзиев

Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“,

в Научната конференция на Военна академия с международно участие на тема „Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие“, която ще се проведе на 12-ти и 13-ти април 2021 година, ще вземат участие бележити български учени.

С тях ще Ви запознаем накратко в следващите дни.

Професор д. н. Венелин Кръстев Терзиев, преподавател във Военна академия „Г. С. Раковски“

Роден на 14 февруари 1970 г. в гр. Севлиево.

През 1996 г. завършва университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, специалност „Технология на полимерите“ и квалификация „инженер-химик“.

През 1997 г. придобива втора магистърска степен – „Химик и учител по химия“

Завършва квалификационни курсове в Стопанска академия – Свищов, Технически университет – Габрово, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Institute for Vocational Training – Гърция, Technology and Business Incubator Centre – Румъния, St Loye’s Foundation, Exeter, Великобритания и др.

От 1997 г. до 1998 г. е главен специалист в отдел „Услуги по заетостта“, а до март 2002 г. е началник на Бюро по труда в гр. Ветово.

Последователно заема длъжностите: началник на Регионална служба по заетостта в гр. Русе, заместник-изпълнителен директор на Агенция по заетостта на РБ, консултант и директор на Регионална служба по заетостта в гр. Русе, изпълнителен директор на няколко предприятия.

Главен научен секретар е на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД в Русе.

От 2015 г. е професор по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“, а от 2016 г. – професор по професионално направление „Национална сигурност“ в НВУ „Васил Левски“- Велико Търново и във ВА „Георги Стойков Раковски“ в София.

Доктор на науките по „Национална сигурност“, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ в НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново, доктор на икономическите науки по научна специалност „Финаси“ в Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ – гр. Свищов, доктор на социалните науки на Бургаски свободен университет.

Редовен професор във ВА „Георги Стойков Раковски“ – София и РУ „Ангел Кънчев“, главен научен секретар в Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – гр. Русе.

Води лекции по Управление на човешките ресурси, Организация и управление на предприятието, Организация и управление на агрофирми, Икономика на предприятието, Управление на фирмената сигурност, Управление на персонала в здравеопазването, Социална икономика и социално осигуряване, Мениджмънт на строителните фирми, Строително предприемачество, Мениджмънт на инвестиционни проекти, Геополитика и политическа география, Геофизика, политическа география и международни системи за сигурност, Теоретични основи на организацията и управлението и др.

Изнася пленарни доклади и публични лекции в редица престижни университети, сред които са: Московски държавен университет „Ломоносов“, Сръбска академия на науките и изкуствата в Белград, Санктпетербургски педагогически университет, Санктпетербургски икономически университет, Университет в Печ, Република Косово, Далекоизточен федерален университет във Владивосток, Университета в Кемерово, Стопанска академия „Д. А. Ценов“- Свищов, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас, ТУ- София, Аграрен университет в Пловдив, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите в Пловдив, ВА „Георги Стойков Раковски“, НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново, ВВВУ „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия, Институт по винарство и лозарство към Селскостопанска академия на науките в Плевен, както и на национални и международни научни форуми в Прага (Чехия), Истанбул (Турция), Дубай (Обединени Арабски Емирства), Будва (Черна Гора), Банско (България), Кавала (Гърция), Велико Търново (България), София (България), Бургас (България), Пловдив (България), Русе (България), Врънечка Баня (Сърбия), Охрид (Северна Македония), Силистра (България) и много др.

Участва в повече от 1100 научни и организационни комитети на международни научни конференции и др. научни форуми.

Участва в редакционните съвети на над 50 научни издания в България, Русия, Беларус, Лаос, Румъния, Украйна, Турция, Чехия, Северна Македония, Косово, Сърбия, Гърция, Черна гора, Албания, САЩ и др.

Автор е на повече от 40 монографии, учебници и учебни помагала и на над 800 научни доклади, статии и студии, публикувани в различни издания на български, руски, английски, френски и немски език, като над 200 от тях са в реферирани издания на SCOPUS и Web of Science. Неговите научни и изследователски интереси са свързани с образователните политики и технологии, развитие и управление на културно-историческо наследство, социално управление, социални политики, пазар на труда, управление на човешките ресурси, както и геополитика, политическа география и международни системи за сигурност и такива с интердисциплинарен характер.

За своята научна, преподавателска и просветителска дейност е носител на множество национални и международни награди и отличия.

Учен и общественик с широк хоризонт на преподавателска, научна и просветителска дейност. Насърчава развитието и израстването на много български ученици, студенти, докторанти, изследователи и научни работници. Отдаден на каузата да просвещава и подпомага развитието на млади и утвърдени имена на българската култура и изкуство, работи за насърчаване на културния обмен и сътрудничество между творци, просветители, преподаватели и организации. Споделянето на знания и резултати от науката се превръща в негова кауза.

Проф. д. н. Терзиев е:

– член на Съвета на настоятелите на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в гр. Пловдив;

– член на училищното настоятелство на Основно училище „Любен Каравелов“ – гр. Русе

– член на Международното жури и спомоществовател на Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата в гр. Габрово от 2007 г.

– член на научните комитети на организираните от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в Русе национални и международни форуми: VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“; Първи национален младежки форум „Арнаудови срещи 2020. Пътят към познанието“; Кръгла маса „Потенциалът на библиотеките за културен туризъм“ и др.

– член на организационния комитет на Международните конференции на Балканските университети, организирани от Института за мениджмънт на знанието в Скопие, Република Северна Македония.

Посвещава своето време и усилия да популяризира успехите на родни творци, артисти, учени и изследователи, като подкрепя инициативи и дейности за разпространяване на постиженията на българската култура в страната и извън пределите ѝ, като подпомага осъществяването на действителен и действен международен културен обмен с редица европейски държави.

Организира прякото участие на български културни деятели и творци в европейски и световни форуми и събития.

Името му се нарежда сред големите благодетели на Международното биенале на хумора и сатирата в изкуствата в Габрово. По негова идея през 2016 г. фотографът Радослав Първанов представя своя авторска изложба с фотография от България, Германия, Швейцария, Литва, Русия и Иран.

Подпомага популяризирането на българската култура в емигрантските общности в Молдова и Украйна. В своите научни разработки проф. Венелин Терзиев популяризира образци на малко известно, но значимо книжовно културно наследство, сред които бихме искали да изтъкнем личните библиотеки на акад. Михаил Арнаудов и на забранения от комунистическата власт писател Светлозар Димитров, известен като Змей Горянин.

В своята управленска дейност утвърждава подкрепата на образование, култура и изкуство като модел, който промени облика на съвременния мениджър, превръщайки го в Будител с мисия.

Подпомага дейността на творчески съюзи и сдружения с културно направление, като: Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово; Биенале „Изкуството на миниатюрата“ – Русе; изложби на млади и утвърдени творци, като Зюхтю Калит, Явор Мичев, Радослав Първанов и др.

Подпомага развитието на талантите на България, като финансира изяви на млади и утвърдени участници в конкурси, концерти, турнета, представяния и др., както следва: студентски танцов състав към катедра „Хореография“, специалност „Българска народна хореография“ при Академия за музикално танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив; Първи национален конкурс „Дунавски звезди“ – Силистра; Международна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“ – начинание, което привлече вниманието на много млади хора (студенти, докторанти, университетски преподаватели и др.) от 8 държави – Русия, Сърбия, Италия, Северна Македония, Косово, Румъния, Беларус и България.

Цялостната дейност и приносът му за утвърждаване на българската наука, култура и образование са основание по повод на Деня на народните будители – 1 ноември и неговия 50-годишен юбилей за присъждането на наградата „Златен век“ и грамота.