Важни промени в организацията на учебния процес и всекидневния живот на Академията, влизащи в сила от петък, 15 октомври

Уважаеми студенти, слушатели, преподаватели и служители на Военна академия „Г. С. Раковски“!

Опазването на здравето на всеки е първостепенна грижа!

След като Ръководството обсъди предложенията, постъпили до сутринта от страна на нашите активни студенти, преосмисли някои от досегашните си решения и с нова заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов се въвеждат следните промени в организацията на учебния процес и всекидневния живот на Академията, влизащи в сила от утре, петък, 15 октомври:

 • Всеки и всички от академичния състав, студентите и слушателите трябва да носят предпазни маски – неносенето им на закрито ще бъде санкционирано;
 • Студентите в задочна форма продължават обучението си присъствено – до края на очните занятия, при засилен контрол за спазване на мерките за защита на здравето;
 • Студентите в редовна форма продължават обучението си също присъствено – с маски, при стриктно спазване на увеличена дистанция и по-честа употреба на дезинфектанти;
 • Приканваме преболедувалите COVID-19 през последните 6 месеца, както и ваксинираните с пълен цикъл (с поставени 2 игли) да представят копия от сертификатите си на организаторите на учебния процес в двата факултета – до утре, петък;
 • Тази информация ще помогне на Ръководството по-прецизно да анализира наличните данни и да намери бързо и удовлетворяващо решение за обучението на студентите в редовна форма;
 • Възможно е, при наличие на достатъчно ваксинирани, те да сформират отделна група, която да учи в зала с използване на пълния ѝ капацитет, което е разрешено от РЗИ-София;
 • Останалите студенти (неваксинирани и прекарали заболяването преди последните 6 месеца) ще продължат да ползват зали, в които се спазва правилото за 30% запълнен капацитет, като спазват дистанция от поне метър и половина един от друг и дезинфекцират ръцете си преди влизане в помещенията;
 • Ръководителите на основни звена са задължени да организират включването на йонизаторите в поточните зали поне 30 минути преди да започнат занятията в тях;
 • Студентите от втори и трети курс в задочна форма продължават обучението си единствено в платформата MS Teams, където ще бъдат провеждани и изпитите с тях;
 • Студентите от втори и трети курс в дистанционна форма продължават обучението си приоритетно в платформата BlackBoard. Изключение – само след съгласуване с началника на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Ръководството на Военна академия „Г. С. Раковски“ благодари за споделените идеи и предложения и остава отворено за още – от полза на всеки и всички участници в учебния процес.

Студентите, желаещи да бъдат ваксинирани, нека да съобщят това на организаторите на учебния процес в двата факултета – екипи на Военно-медицинска академия ще дойдат на място. Датата ще бъде уточнена допълнително и съобщена на тази страница.

Студентите могат да заявяват административни услуги на: ucheben-magistar@rndc.bg и ucheben-bakalavar@rndc.bg

Изготвен е нов график за времето на хранене в столовата. В нея, масите се раздалечават на поне 2 метра една от друга. Ето и улесняващите процеса периоди:

 • Студентите получават времето от 13:30-14:30 часа;
 • Преподавателите, които са свободни от занятия: 13:00-13:30 ч.;
 • Служителите от Департамент ДОЕПК и изследователите от ИПИО: 12:30-13:00 ч.;
 • Отдели „Административен“, „Логистика“ и „Учебна дейност“: 12:00-12:30 ч.;
 • В лавката се допускат до трима клиенти едновременно.

Уважаеми служители, преподаватели, слушатели и студенти,

Бъдете здрави, помагайте на близките си вкъщи и използвайте времето си целенасочено, а випускниците вече да се ориентират към избор на теми и писане на дипломни работи!

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И ДА СЕ ПАЗИМ ВЗАИМНО!