Публична защита на полковник Васил Христов Станков

Публична защита дисертационен труд на тема „Геополитическа визия на съвременната турска държава”, разработен от полковник Васил Христов Станков, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра “Национална и международна сигурност“ на факултет „Национална сигурност и отбрана”.

Научен ръководител: Професор доктор Наталия Атанасова Бекярова

Председател на научното жури: Професор доктор Наталия Атанасова Бекярова

Дата: 20.08.2015 г. Място: Академична зала А2

Начало: 13.00 часа.

Автореферат на полковник Васил Христов Станков

Рецензии:

Професор доктор Александър Любомиров Рангелов
Доцент доктор Миланка Анчова Миланова

Становища:

Професор доктор Наталия Атанасова Бекярова
Доцент доктор Марин Тодоров Петков
Доцент доктор Георги Дянков Чиллев

17.07.2015 г.

гр. София