Денят на безсмъртието на Васил Левски

„Времето е в нас и ние сме във времето; то нас обръща и ние него обръщаме.“


„Целта ни в Българско е братство с всекиго, без да гледаме на вяра и народност; ръката си подаваме всекиму, който желае да пролива кръв с нас заедно за живот и свобода човешка.“