Публична защита на Вася Любенов Василев

Публична защита на дисертационен труд на тема „Хибридните заплахи на Русия – предизвикателства за националната сигурност на Република България“ по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“, разработен от Вася Любенов Василев.
Председател на научното жури: доцент доктор Елислав Георгиев Иванов
Дата: 09.12.2021г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:30 часа

Автореферат на Вася Любенов Василев

Рецензии:
професор доктор Венелин Ангелов Георгиев
доцент доктор Елислав Георгиев Иванов

Становища:
професор доктор Пламен Иларионов Пантев
професор доктор Марин Тодоров Петков
полковник доцент доктор Николай Тодоров Стоянов

Дата: 10.11.2021 г.
гр. София