Министерството на отбраната организира методическа среща по актуални въпроси в областта на обучението по английски език

В методическа среща по актуални въпроси в областта на обучението по английски език участват представители на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ от Военна академия „Г. С. Раковски“. Тя е организирана от Министерството на отбраната. Присъстват преподаватели от всички висши военни училища и структури от системата.
Нашата група е водена от полковник д-р Никола Стоянов и доцент д-р Валентина Георгиева. Тази година събитието се провежда в хотел „Флагман“, близо до гр.Варна.