Вакантни длъжности за цивилни служители във Военна академия „Г. С. Раковски“ по Кодекса на труда