Успешно завършване на два курса в катедра „Езиково обучение“

На 31 май 2024 г. успешно приключиха два курса, организирани и проведени в катедра „Езиково обучение“.

Първият от тях се проведе от 7 май до 31 май и бе „Английски език за поддържане на езиковите умения – ниво 2“.  В него се включиха 9 специализанти от различни формирования и структури на Министерството на отбраната, които в продължение на един месец упражниха и надградиха езиковите си и комуникативни умения.

В обучението им се включи и г-н Джоъл Брайънт, който е преподавател от САЩ и проведе интересни занятия за обогатяване на комуникативните умения на специализантите в курса.

Специализантите споделиха: „Занятията с американския преподавател са от голяма полза и развиват уменията“; „гост-преподавателят ни организираше атрактивни игри за практикуване на езика“. Те изказаха удовлетворението си от начина на преподаване на доц. Валентина Георгиева и ст. преп. Даниел Танев: „всеки преподавател демонстрира креативност и различен подход на преподаване; изключително подготвени и умеещи да предоставят допълнителна информация“. 

Новият курс с практическа насоченост, който катедрата организира, е „Административно-делови стил” и е с продължителност 30 академични часа и ръководител ст. преп. Русанка Ляпова. Той се проведе два пъти през месец май в периода 13.05.24 г. – 17.05.24 г. и 27.05.2024 г. – 31.05.2024 г. В първия курс се обучаваха 8 служители от МО, а във втория – 10.

Занятията съдържаха лекции, упражнения и презентации, нагледно представящи разглежданите теми. Те засягат граматичните правила, правописа и пунктуацията на съвременния български книжовен език, нужни за съставяне на различни административни документи. Акцентът беше върху практическото им приложение, затова всяка тема беше последвана от упражнения за тяхното затвърждаване и за изясняване на по-особените случаи. Актуализирана беше и информацията за помощните ресурси за езикови справки, които обучаемите биха могли да използват в своята пряка работа.

Участниците в курса останаха много доволни и подчертаха неговата навременност, полезност и приложност.

Удостовереният за завършване на курс бяха връчени от заместник-началника на Военна академия по учебната и научната част полковник доцент д-р Димитър Ташков, който пожела професионални успехи на специализантите и до нови срещи в други курсове за повишаване на квалификацията, организирани от Военна академия.