Указания за участниците

Конферентна програма

Изисквания за докладите

Указания за участниците

За спонсорите

EN

 

  • Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство), е два.
  • Окончателната програма на конференцията ще бъде предоставена на участниците при регистрацията им.
  • Крайният срок за изпращане на докладите за участие в научната конференция е 12 март 2021 г. на имейл: conf.rakovski@rndc.bg 
  • Таксата за участие в научната конференция за външни участници е 50 лв. с ДДС. Съавторите на докладите плащат такса в пълен размер. За членовете на Инициативния комитет за тържественото отбелязане на 200 години от рождението на Георги Стойков Раковски, партньорите на Военна академия, военнослужещи и служители на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите, подчинени на министъра на отбраната, участието в научната конференцията е безплатно.
  • Таксите се превеждат на банковата сметка на Военна академия „Г. С. Раковски” до 12 март 2021 г.:
  • IBAN: BG40BNBG96613100152401                                                                                                       
  • BIC: BNBGBGSD                                                                                                                                         
  • БНБ – ЦУ                                                                                                                                                       
  • Военна академия „Г. С. Раковски“ 

 

КОНТАКТИ С ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ

София 1504
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82
Военна академия „Г. С. Раковски”
 
Телефон за справки:
02/92 26 550