Военна академия носи името на Георги Стойков Раковски от 5 март 1946 година

Уважаеми колеги и приятели, студенти и слушатели,

Военна академия получава правото да носи името на патриарха на българското националноосвободително движение Георги Стойков Раковски с регентски Указ № 6 от 5 март 1946 година.