Командно-щабно учение (КЩУ) „Решителен удар 20“ започна във Военна академия „Г. С. Раковски“

Командно-щабно учение (КЩУ) „Решителен удар 20“ започна във Военна академия „Г. С. Раковски“ днес.
КЩУ откри полковник доц. д-р Димитър Ташков – заместник-началник по учебната и научна част на Академията.