Във Военна академия започна многонационално учение „Решителна сила 23“

От 30.05. до 02.06.2023 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“ се провежда компютърно подпомагано командно-щабно учение (КПКЩУ) на тема: „Бойно използване на тактически формирования в операция на Многонационални съвместни оперативни сили за установяване на контрол и противодействие на паравоенни и терористични групировки“ Решителна сила 23“.

За 14-ти пореден път това многонационално учение се организира и домакинства от Военната академия. През годините в него са участвали представители на Съединените американски щати, Китайската Народна Република, Румъния и Република Северна Македония.

Тази година, наред с традиционните гости от Румъния и Република Северна Македония, Военна академия „Г. С. Раковски“ за първи път посреща и участници от Република Азербайджан и Грузия. В учението ще вземат участие и студенти от специалност „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“. 

Учението се осъществява с поддръжката на Национален военно-учебен комплекс „Чаралица“.

Още за учението може да гледате тук.