Ученици от 128 СУ „Алберт Айнщайн“, гр.София посетиха Военна академия „Г.С.Раковски“ 

Гостите от 12-ти „А“ и 12-ти „Б“ клас, водени от своя преподавател г-н Анатолий Младенов, бяха запознати от подп. Калин Ранчев от Института „Перспективни изследвания за отбраната“ със славната история и забележителностите на Академията, а от полк. о. з. доц. Нелко Ненов – с възможностите за професионална реализация като военнослужещи от Въоръжените сили.

Представени им бяха условията за обучение в бакалавърска степен по специалностите „Сигурност и отбрана“ и в „Киберсигурност“, както и магистърските програми на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Най-желани за разглеждане се оказаха Паметника на випуските на Военна академия „Г. С. Раковски“ и комплекс „Царски зали“.