Ученици от от Средно училище ,,Христо Смирненски“, с. Кочан, област Благоевград, посетиха Военна академия „Г. С. Раковски“

Гостите от 12-ти „Б“ клас, водени от своя класен ръководител Динко Кумбаров бяха запознати от Боян Жеков – асистент в научна секция „Военна история и патриотично възпитание“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“ със славната история и забележителностите на Академията, а от капитан 2-ри ранг д-р Тодор Димитров и майор Мартин Христов – с възможностите за професионална реализация като военнослужещи от въоръжените сили, представени им бяха условията за обучение в бакалавърска степен по специалност „Сигурност и отбрана“ и „Киберсигурност“, както и магистърските програми на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Най-желани за разглеждане се оказаха паметникът на випуските на Военна академия „Г. С. Раковски“ и комплекс „Царски зали“.

Пътуването на учениците от с. Кочан до София за посещение във Военна академия „Г. С. Раковски“ е подпомогнато от кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов.