Нов учебник по руски език за обучаеми във Военна академия

На 21.02.2022 г. в Руския културно-информационен център в София се проведе представяне на новия учебник по руски език на старши преподавател Диана Боримечкова от катедра „Езиково обучение”.

Учебникът „Русский с собой”, рецензиран от ръководителя на катедрата доц. д-р Валентина Георгиева, е за ниво А1+ по Европейската езикова рамка и е специално предназначен за студенти и възрастни, които правят първите си стъпки в изучаването на руския език. По време на презентацията авторката разказа за процеса на създаване на учебника, за неговата структура и особености. Стремежът ѝ е бил да представи трудната руска граматика по интересен и разбираем начин с помощта на подходящо онагледяване, комуникативни задачи, забавни граматични упражнения и разбираеми коментари на български език.

Учебникът ще се използва в курсовете на специализантите във Военна академия, а в началото на следващата академична година – и със студентите в бакалавърската програма от специалност „Сигурност и отбрана”.