Учебна практика на слушателите във факултет „Командно-щабен“

Слушателите в редовна форма на обучение във факултет „Командно-щабен“ проведоха на 26.05.2022 г. учебна практика във ВФ 36510-Стара Загора и ВФ 32040-Крумово, на 27.05.2022 г. във ВФ-Ловеч, а на 30.05.2022 г. във ВФ 34420-Костинброд.