Проведе се учебна практика със слушателите редовна форма на обучение от факултет „Командно-щабен“

От 08.11. 2022 г. до 11.11.2022 г. се проведе учебна практика със слушателите редовна форма на обучение от факултет „Командно-щабен“ на ВА „Г. С. Раковски“ във  формированията на СВ, ВВС, ВМС и СКСО.