Военна академия „Г. С. Раковски“ откри учебната 2021-2022 година за своите слушатели – военнослужещи днес

В храм „Свети Архангели“ беше отслужена Тържествена света литургия.

Церемонията по откриване на учебната година започна с приемане на строя от началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов, след което свещенослужители от Българската православна църква отслужиха Тържествен водосвет за здраве и благоденствие.

С тържествен марш офицерските блокове се отправиха към откритата сцена в парка на Академията за официалното откриване на учебната 2021-2022 година.

Церемонията по откриване на учебната година продължи на откритата сцена в парка на Академията със слово на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов.

Той се обърна към слушателите и преподавателите с думите, че точно днес Академията изгражда лидерите на новото време. Припомни, че това висше училище вече е излъчило лидери, като цар Борис III, президента ген. Румен Радев и премиера ген. Стефан Янев и изрази увереност, че слушателите ще се справят с предизвикателствата заедно с техните преподаватели. Отбеляза, като важен факт, че този випуск ще се дипломира, когато се навършат 110 години от Балканската война и 110 години от създаването на Военната академия.

По традиция лекции изнесоха: лекцията на министъра на отбраната, представена от заместник – министъра Пламен Йорданов, двоен възпитаник на Военна академия „Г. С. Раковски“ и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Тазгодишното откриване на учебната година за слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски“ съвпадна с началото на трансформацията на Въоръжените ни сили, според Програмата за развитие на техните отбранителни способности до 2032 г. и приетия от правителството План-2026. Това стана ясно от първите две академични лекции на заместник-министъра на отбраната Пламен Йорданов и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Според плана от днес започва въвеждането на новата функционална структура на въоръжените сили с промените в Съвместното командване на силите (СКС) и създаването на двете командвания – за логистична поддръжка и за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана. Нещо повече, още днес Командването за логистична поддръжка и неговият командир бригаден генерал Тодор Тодоров са в реална обстановка по отношение участието на наш контингент в небойната операция на НАТО на територията на Косово във връзка с бежанците от Афганистан, бе отбелязано от адмирал Ефтимов.

Системата за отбрана у нас днес разполага с актуализирана стратегическа концептуална и доктринална база, подчерта заместник-министър Йорданов. Предстои да се разработи нова Национална отбранителна стратегия, каза той. В същото време изрази очакване за достатъчна политическа воля на редовно избрано правителство за ресурсно осигуряване на отбраната, т.е. за изпълнение на Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП на Република България до 2024 г. И заяви, че няма разминаване между политическото и военното ръководство по приоритетите на Въоръжените сили.

Предстои разработване, одобряване, ресурсно осигуряване и последователно изпълнение на „Инвестиционен план – програма до 2032 г.“ На преден план стои стартирането на проекта за придобиване на бронирани бойни машини за Сухопътни войски.

Началникът на отбраната акцентира лекцията си върху трансформацията на Въоръжените сили в контекста на променената Стратегическа рамка на НАТО. Той анализира три основни направления: готовност за използване на Въоръжените сили, подготовка на Въоръжените сили и планиране и развитие на Въоръжените сили. И припомни трите етапа за развитие и реорганизиране на Въоръжените сили, заложени в План – 2026.:

  • През първия етап (2021 – 2022 г.) основните дейности ще бъдат насочени към: въвеждане на новата функционална структура на въоръжените сили; адаптиране архитектурата на командната структура на стратегическо и оперативно ниво; реорганизация на въоръжените сили на оперативно и тактическо ниво; попълване на некомплекта от личен състав във военните формирования с много висока степен на готовност, декларираните и подлежащите на сертифициране структури като принос към колективната отбрана на НАТО, съгласно приетите Цели за способности; стартиране/реализиране на инвестиционни проекти; утилизация на излишните бойни припаси и освобождаване от ненужна инфраструктура и войскови имоти с отпаднала необходимост.
  • През втория етап (2023 – 2024 г.) основните дейности ще бъдат насочени към: реорганизация на въоръжените сили на тактическо ниво; попълване на некомплекта от личен състав във военни формирования с висока степен на готовност; ускоряване утилизацията на излишните бойни припаси и освобождаването от ненужна инфраструктура и войскови имоти с отпаднала необходимост.
  • През третия етап (2025 – 2026 г.) основните дейности ще бъдат насочени към: достигане на необходимите оперативни способности на структурите на оперативно ниво; реорганизация на въоръжените сили; попълване на некомплекта от личен състав във военни формирования от въоръжените сили; продължаване на модернизацията и изграждане на нови и развитие на съществуващи способности; завършване на процесите по утилизация на излишните бойни припаси и освобождаване от ненужна инфраструктура и войскови имоти с отпаднала необходимост.

Поздравителният адрес на президента ген. Румен Радев бе прочетен от неговия съветник по сигурност и отбрана Стефан Годжевъргов.

Поздравления са изпратени от: председателят на Народното събрание Иван Митева, командирите на СКС, видовете въоръжени сили и военните формирования, военни и граждански висши училища, посланици и военни аташета, военно-патриотични съюзи, областни управители, кметове и много други приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“.

През учебната 2021-2022 година Военна академия „Г. С. Раковски“ посреща общо 102 слушатели. От тях 89 слушатели ще се обучават в магистърската специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво” със седем специализации от професионално направление „Военно дело” в редовна и задочна форма на обучение към факултет „Командно-щабен”.

Във факултет „Национална сигурност и отбрана” по специалността „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” тази година ще се обучават 13 офицери, от които 2 обучаеми от Република Северна Македония.

Тържественият ритуал се проведе при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки!

( С благодарност към Спирдон Спирдонов )

Гледайте събитието, отразено по ВТК.