Започна учебната 2020-2021 година и със студентите във Военна академия „Г. С. Раковски“

На 5 октомври беше открита новата учебна година във Военна академия „Г. С. Раковски“ за студентите.

В словото си началникът на Академията генерал-майор д-р Груди Ангелов приветства всички тях с новата учебна година и подчерта, че те прекрачват прага на една образователна институция със 108 годишни традиции. „Днешният ден внася нов импулс в усилията ни да съхраним и развиваме традициите и ценностите във висшето образование. Нашите усилия днес са насочени към използването на нови пътища и форми за съвременно и качествено образование, чрез което да изграждаме лидерите на новото време.” „В класацията „Комплексна оценка в рейтинговата система на ВУ“ за 2020 г. Академията е класирана на първо място в професионално направление „Военно дело“ и на второ – в професионално направление „Национална сигурност“ – изтъкна още той. „Днес се слага началото на дълъг и нелек път, през който студентите на Военна академия, надграждайки знания и умения, ще получат подготовка за своята бъдеща реализация.“ Пожелавайки им на добър час генерал-майор д-р Ангелов ги призова да помнят думите, които са били отправени към първите обучаеми в Академията: „Вие сте повикани да разширите вашия умствен кръгозор и да се подготвите за длъжността, която ви очаква, където ще е необходимо знание, умение, енергия и авторитет, почиващ върху умственото и морално превъзходство. Вашите преподаватели ще ви посочат пътищата, които създават началници с характер, с твърда воля, обширни знания и неизчерпаема енергия.“

Първата академична лекция пред студентите на тема: „Законодателна подкрепа на отбраната“ изнесе генерал (о.р.) д-р Константин Попов – председател на Комисията по отбрана в 44-то Народно събрание.

През учебната 2020-2021 година в Академията ще се обучават студенти в бакалавърската специалност „Сигурност и отбрана” от професионално направление „Национална сигурност”, както и по 13 магистърски специалности в професионални направления „Национална сигурност” и „Психология”.

Вижте събитието, отразено от Информационния център на Министерство на отбраната – Във ВА „Г.С. Раковски“ откриха новата учебна година

Видео за събитието, отразено от Информационния център на Министерство на отбраната