Учебна дейност на ДОЕПК

В Департамента се провеждат специализирани курсове за следдипломна длъжностна и целева квалификация, щабни компютърно-подпомагани учения и тренировки, с което се дава основна военно – практическа подготовка за работа в многонационални формирования и щабове на НАТО, ЕС или коалиционни структури и за участие в техни операции, и мироопазващи мисии на ООН.

Основната учебна и тренировъчна дейност на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация” на Военна академия „Г. С.  Раковски” е свързана с провеждането на курсове на български и английски език, за подготовка на военнослужещи и цивилни служители от БА, участващи в операции по поддържане на мира в мисиите на ООН, ЕС и НАТО.

В Департамента се провежда подготовка на военнослужещи, както следва:

 • Подготовка на военнослужещи, номинирани в състава на контингент от въоръжените сили на Република България за участие в операцията на НАТО „Решителна подкрепа“ (RSM) в Афганистан;
 • Подготовка на военнослужещи, номинирани в състава на контингент от въоръжените сили на Република България за участие операцията на Европейския съюз  (ALTHEA) в Босна и Херцеговина;
 • Подготовка на военнослужещи, номинирани в състава на контингент от въоръжените сили на Република България за участие операцията на на Стабилизиращите сили на НАТО (KFOR) в Косово;
 • Подготовка на военнослужещи, номинирани в състава на контингент от въоръжените сили на Република България за участие в състава на Многонационална бойна група на Европейския съюз (HELBROC BG);
 • Подготовка на военнослужещи, номинирани в състава на контингент от въоръжените сили на Република България за участие в състава на Гражданската мисия за наблюдение на Европейския съюз  (EUMM) в Грузия;
  • Курс за щабни офицери в ОПМ на ООН;
  • Курс за военни наблюдатели за участие в мисии и операции на ООН.
 • Провежда курсове за следдипломна квалификация по чужди езици на офицери и цивилни служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
 • Осъществява обучение със слушателите по въпросите на езиковата им подготовка;
 • Провежда курсове по български език за  чуждестранни военнослужещи;
 • Организира и провежда изпити по чужди езици в съответствие с изискванията на стандартизационно споразумение STANAG 6001.

Департаментът, с експертен състав, участва в организирането, подготовката и провеждането на учения и тренировки със слушателите и специализантите от факултет „Национална сигурност и отбрана“ и факултет „Командно-щабен“.