Военна академия „Г. С. Раковски“ открива учебната 2022-2023 година за студенти

На 3 октомври във Военна академия „Г. С. Раковски” ще бъде открита новата учебна 2022-2023 година за студенти.

Церемонията по откриване на учебната година ще започне в 10.00 ч. в зала „Тържествена“ на Академията. Лекции пред студентите ще изнесат инж. Мартин Георгиев – изпълнителен директор на НЕК ЕАД и проф. Наталия Бекярова – гост-преподавател във Военна академия.

 През учебната 2022-2023 година в Академията ще се обучават студенти в 2 бакалавърски специалности от професионално направление „Национална сигурност”, както и по 12 магистърски специалности в професионални направления „Национална сигурност” и „Психология”, разпределени във факултет „Национална сигурност и отбрана“ и факултет „Командно-щабен“.

За повече подробности заповядайте на събитието!

Представителите на акредитираните СМИ ще бъдат допускани в района на Академията от 09.30 ч.

Допълнителна информация: сектор „Връзки с обществеността“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, тел. +359 2 922 65 50.