Участие в съвместно тактическо КЩУ “MUNTENIA-24“

В периода 15-19 април 2024 г. група преподаватели и слушатели редовна форма на обучение от факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, взеха участие в съвместно тактическо командно щабно учение “MUNTENIA-24“ с колегите си студенти от началния курс на магистърските програми „Сухопътни войски“ и „Мениджмънт на логистиката“ на факултет „Командно-щабен“ на Националния военен университет на Република Румъния „Карол I“ в град Букурещ.

Основните целите на учението бяха развиването на знания и умения в областта на тактическото планиране на отбранителни операции на ниво бригада и повишаването на нивото на съюзническа процедурна оперативна съвместимост.

Действията бяха планирани въз основа на фиктивни събития и участници в отбранителна операция на механизирана бригада. Слушателите от българската група бяха назначени на различни длъжности в щаба на механизираната бригада и взеха активно участие във всички етапи на планирането на отбранителната операция. За нуждите на проиграването и анализа на вариантите за действие беше използвана компютърната система за моделиране и симулации JCATS.