Участие на Академията в тържествено събрание на Съюза на учените в България посветено на 1-ви ноември – Деня на народните будители

Представители на Военна академия „Г. С. Раковски“ взеха участие в тържественото събрание на Съюза на учените в България, посветено на Деня на народните будители и българските учени. Събранието се проведе в зала „Марин Дринов” на Българската академия на науките. В тържеството се включиха настоящи и бивши представители на научнo-изследователски организации и на академичната общност.

К-н I р. доц. д-р Тодор Димитров от Академията и секретар на секция „Сигурност и отбрана“ към Съюза връчи на проф. Диана Петкова – председател на Съюза на учените в България поздравителен адрес от името на началника на Военна академия „Г. С. Раковски” генерал-майор Тодор Дочев.

Военна академия „Г. С. Раковски” чрез своя преподавателски и научно-изследователски състав е дългогодишен участник в Съюза на учените в България и чрез експертизата си допринася за развитието на науката в областта на сигурността и отбраната. Заместник-началникът по учебната и научната част на академията полковник доц. д-р Димитър Ташков е председател на секция „Сигурност и отбрана“ към Съюза на учените.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи на проф. Диана Петкова почетен знак на БАН „Марин Дринов на лента“. Отличието се присъжда за значими научни постижения в областта на биохимията и биофизиката, за нейната многостранна обществена, организационна и експертна дейност за издигане авторитета на българската наука и по повод нейната 70-годишнина.

Последва академично слово на изследователя Николай Поппетров по повод 100-годишния юбилей на първото официално честване на 1-ви ноември – Ден на народните будители.

На тържеството зам.-председателят на БАН чл.-кор. Евдокия Пашева връчи награди на млади изследователи за 2021 и 2022 г. Наградите носят имената на бележити учени от БАН, както и на чуждестранни членове на Академията, по повод техни юбилейни годишнини. Връчените отличия са за изследвания на младите учени в областта на природо-математическите науки и на социално-хуманитарните науки.