Участие на слушатели от Военна академия „Г. С. Раковски“ в многонационалното съвместно учение CJEX 23 в Мадрид, Испания

Слушатели от магистърската специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ от Военна академия „Г. С. Раковски“, водени от подп. Илиан Сотиров – главен асистент в катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ участват в многонационалното съвместно учение „Combined Joint European Exercise – CJEX 23“, в Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, Мадрид – Испания. Активната част на учението е в периода от 3 до 11 май, едновременно в пет европейски военни колежи на Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, където се осъществява и обмен на обучаеми.

Целите на учението са:
-да се разшири разбирането на участниците за провежданите под егидата на ЕС многонационални и съвместни операции;
-да се извърши планиране на оперативно ниво, като се използва процеса на оперативно планиране на НАТО;
-да се усъвършенстват уменията на обучаемите за работа в многонационална среда;
-да се адаптира процесът на планиране към развитието на общата политика за сигурност и отбрана на ЕС;
-да се стимулира общото разбиране за процеса на планиране и взаимното опознаване.


Военна академия „Г. С. Раковски“ за пръв път се присъединява към учението, като участието на слушателите е стаж, в рамките на предвидения учебен план.