Участие на преподаватели от Военна академия в международна научна конференция “Стратегии XXI″ в Румъния

Преподаватели от Военна академия „Г. С. Раковски “ взеха участие в XIX  международна научна конференция “Стратегии XXI″, която се проведе в Националния университет по отбрана „Карол I” в град Букурещ, Румъния.

В дванадесетте панела на научния форум имаше представители от България, Гърция, Грузия, Полша, САЩ, Словения и Румъния.

Конференцията има за цел да разпространява научните изследвания, едновременно с установяването и консолидирането на партньорства между академичната общност, професионалистите в сферата на сигурността и отбраната и индустрията.

Освен участието с доклади на конференцията, преподавателите от Военна академия проведоха редица разговори относно сътрудничеството в областта на обучението, участието в съвместни проекти по програмата на ЕС „Еразъм +“  и обмяната на  добри практики. Те бяха приети и от началника на Националния университет по отбрана „Карол I” бригаден генерал Еуген Мавриш, който изказа своето задоволство от доброто взаимодействие и съвместната дейност между двете институции.

Бяха обсъдени възможностите за разширяване на сътрудничеството при обучението на магистри и докторанти, участие в проекти и програми на ЕС и НАТО, нови съвместни инициативи, включително в областта на военната логистика.