Началникът на Военна академия участва в EUMACS 2024

В периода 5-7 юни 2024 г. в гр. Брюксел началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“, генерал-майор Стайко Прокопиев, взе активно участие в Европейският семинар на началниците на военните академии на Европейския съюз (EUMACS 2024). Събитието бе организирано от Кралската военна академия на Белгия, под егидата на белгийското председателство на ЕС.

Тази година форумът събра над 100 началници и представители на военни академии от цяла Европа. Основната цел на EUMACS 2024 бе да се подобри сътрудничеството и обмена на информация между военните висши училища в Европейския съюз, като се акцентира върху актуални теми в областта на военната подготовка и образованието.

Сред основните теми бяха „Лидерство в съвременната военна среда“, „Изкуственият интелект и киберсигурност“, Войната с дронове“​ и  „Генерация Z и набиране на млади офицери“.

EUMACS 2024 отбеляза значителен успех в укрепването на връзките между военните академии в Европа и установи нови стандарти за сътрудничество и обмен на знания.

В края на срещата последва размяна на протоколни подаръци с началника на Кралската военна академия на Белгия контраадмирал Ив Дюпон.

За Европейския семинар на началниците на военните академии на Европейския съюз (EUMACS):
EUMACS е годишно събитие, което има за цел да улесни сътрудничеството и обмена на информация между военните академии в ЕС. Семинарът предоставя платформа за обсъждане на най-актуалните въпроси в областта на военната подготовка и образование.