Участие на катедра „ВВС и ПВО“ от Военна академия в „Шабла – 24“

Катедра „ВВС и ПВО“ от факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ участва в съвместни бойни стрелби на формирования за ПВО и авиационни формирования от Военновъздушните сили по време на учение – RALY 24 (ШАБЛА – 24) за времето от 09.06.2024 г. до 14.06.2024 г. с Комплекс въздушна обстановка (КВО) при изпълнение на следните задачи:

  • заснемане тренировка на ЗРВ по РУМ 01 с въздухоплавателна система, тип въртящо се крило от състава на КВО;
  • заснемане тренировка на ЗРВ по РУМ 02 с въздухоплавателна система, тип въртящо се крило от състава на КВО;
  • обективен  контрол на стрелбата на ударната авиация (Су-25, Ми 24) с НУРС и бордово въоръжение по мишенна обстановка на Д = 1.5-3 км с въздухоплавателна система, тип въртящо се крило от състава на КВО;
  •  заснемане стрелба на ЗРВ по Цел 03 с въздухоплавателна система, тип въртящо се крило от състава на КВО;
  • заснемане стрелба на ЗРВ по Цел 04 с въздухоплавателна система, тип въртящо се крило от състава на КВО;
  • обективен  контрол на авиационни бомбопускания на ударната авиация (Су-25) по мишенна обстановка на Д = 10 – 11 км (Морско конче (МК) с въздухоплавателна система, тип фиксирано крило от състава на КВО ( RD – 6), височина на полет в зоната над МК от 700 до 1000 м;
  • летателни изпитания на нова система за обективен контрол.