Официално връчване на тритомника „В прослава на Българската армия“ 

В тържествена атмосфера, в сградата на Националната гвардейска част, бяха връчени три тома с авторски музикални произведения, посветени на Българската армия на библиотеката на Военна академия „Г. С. Раковски“, приети от началника на Военната Алма матер генерал-майор Тодор Дочев. Техен автор е главният диригент на Българската армия и началник на Гвардейския представителен духов оркестър подп. Ради Радев. „Военният марш и патриотичната песен са къс от паметта на българския народ, която чрез вплитане на слово и звуци съгражда музикален летопис“. Тритомникът с патриотични песни, маршове и тържествени сигнали „В прослава на Българската армия“ е съставен от 21 произведения, включващи дискове с песни, канто и партитури. Текстовете на тези творби са дело на други талантливи творци – Жива Кюлджиева, Марио Лалчев и арх. Миломир Богданов.