Транснационална среща на преподаватели по английски език

На 17 и 18.10.2022 г. Военна академия бе домакин на Транснационална среща на преподаватели по английски език от Академията, Военната академия на Португалия и Университета по отбрана на Швеция. Това бе последната от работните срещи по проекта за създаване на хибридно учебно съдържание по специлизиран анлгийски език със заглавие „HYBRIDISATION OF SPECIALISED ENGLISH LEARNING FOR SECURITY PROFESSIONALS (HELPSec)“, одобрен за финансиране по програма „Еразъм+”.

Гостите бяха поздравени от началника на Военна академия генерал-майор Тодор Дочев, който изрази убедеността си, че създадените от международния екип учебни материали ще помогнат на обучаемите от трите партньорски институции да подобрят комуникативните си умения на английски език, както и да усвоят нова специализирана терминология.

През двата работни дни от срещата преподавателите по английски език работиха по финализиране на съдържанието на трите интелектуални образователни продукта на проекта:

нова съвместна учебна програма „Хибриден курс по английски език за специалисти по сигурността”;

  1. ново учебно съдържание, организирано тематично в шест модула за „Хибридния курс по английски език за специалисти по сигурността”;
  2. ново учебно съдържание, организирано тематично в шест модула за „Хибридния курс по английски език за специалисти по сигурността”;
  3. уеб-базирана обучителна платформа за специалисти по сигурността.

По време на обиколката си из учебната база на Академията и в комплекса „Царски зали“ гостите от Португалия и Швеция обогатиха знанията си за историята на военното обучение във военната Алма матер от нейното основаване.

Приключването на проекта е на 28.02.2023 г., когато Военна академия ще представи резултатите от работата по проекта „HELPSec“ по време на мултиплициращо събитие за разпространяване на създаденото учебно съдържание.