Във Военна академия „Г. С. Раковски“ започна пилотен курс за работа с инструментите на системата TOPFAS

В продължение на инициативата за изграждане на екип и структура за провеждане на обучение на Системата за планиране на операции и анализ –– TOPFAS“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ започна втория от серията пилотни курсове за работа с инструментите на системата.

Курсът „Работа с „Инструмент за оценка на операцията“ – Campaign Assessment Tool (CAT)“ е с продължителност една седмица и в него под ръководството на екипа от инструктори от факултет „Командно-щабен“ се обучават представители на националните щабове на оперативно ниво.