Военна академия „Г. С. Раковски“ с нов кабинет

Новооткритият кабинет за обучение на „Система за планиране на операции и анализ“ – TOPFAS е в отговор на нуждите на Въоръжените сили от подготвени специалисти за работа със Системата. Изграждането на самостоятелен кабинет за обучение е продължение на усилията на Военна академия да предостави качествено, съвременно и отговарящо на нуждата от оперативна съвместимост, обучение на офицерите от Въоръжените сили на Република България. Благодарение на подготвения екип от преподаватели и технически персонал, кабинетът ще осигури качественото обучение на слушатели и специализанти-офицери, необходими на щабовете на стратегическо, оперативно и тактическо ниво. Оборудването на кабинета отговаря на съвременните изисквания за провеждане на практически занятия със Системата и критерии, заложени от Академията на НАТО по КИС (NCI Academy).