Курсове за работа със „Система за планиране на операции и анализ – TOPFAS“

Поредна серия от курсове за работа със „Система за планиране на операции и анализ – TOPFAS“ се проведе в периода от месец май до месец юли във Военна академия „Г. С. Раковски“. Първият курс „Работа с „Инструмент за системен анализ“ – System Analysis Tool (SAT)“ се проведе през месец май, а продължението бе с другите два инструмента – „Инструмент за оценка на операцията – Campaign Assessment Tool (CAT)“ проведен през месец юни и „Инструмент за планиране на операцията – Operations planning Tool (OPT)“ през този месец.

Отговорници на курсовете и основни инструктори бяха квалифицирани преподаватели от факултет „Командно-щабен“. Участваха офицери от структури на стратегическо ниво, командванията и щабовете на оперативно ниво, както и от формирования на Въоръжените сили на Република България.

Удостоверенията на специализантите от курс TOPFAS-OPT връчи полковник проф. д-р Петър Христов – заместник-декан на факултет „Командно-щабен“ в тържествена обстановка в комплекс „Царски зали“.