Доставка на тонер касети и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Военна Академия „Г. С. Раковски“

НаименованиеОписание
Номер9086326
Дата на публикуване28.02.2019 г.
НаименованиеДоставка на тонер касети и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Военна Академия „Г. С. Раковски“
Вид на процедуратачл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти12.03.2019 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите14.03.2019 г., 09:00 часа
МястоЗала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контактДавид Василев – тел. 02/9226682
ДокументацияОбява
Информация за обява в АОП
Указания за участие
Образец № 1
Образец № 2 еЕЕДОП
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Образец № 9
Образец № 10
Договор-проект
Приложение към договор-проект
Съобщение до всички заинтересовани лица, публикувано на 06.03.2019 г.
Протокол № 1, публикувано на 28.03.2019 г.
Протокол № 2, публикувано на 16.04.2019 г.
Договор
Приложения към договор
Изтеглете документацията